ค่าสมัครและกำหนดการ

วิธีการสมัคร ค่าสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ
Triathlon ไตรกีฬา

ไตรกีฬาระยะมาตราฐาน

ว่ายน้ำ 1500 เมตร / จักรยาน 35 กม. / วิ่ง 10 กม.

Triathlon ไตรกีฬา

ไตรกีฬาระยะสปริ้น

ว่ายน้ำ 750 เมตร / จักรยาน 20 กม. / วิ่ง 5 กม.

Duathlon ทวิกีฬา

ทวิกีฬา

วิ่ง 5 กม. / จักรยาน 35 กม. / วิ่ง 10 กม.

วิธีการสมัคร (Registration) และค่าสมัคร
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://soft.events/bike/andaman-triathlon-2020 และชำระเงินออนไลน์โดยผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเงินสด หรือบัตร ATM รุ่นใหม่ทีมีสัญลักษณ์ VISA / MASTER เท่านั้น

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. ของประเทศไทยถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 22.00 น. ของประเทศไทย

ยกเว้นหากมีจำนวนผู้สมัครแข่งขันเกินจำนวน ระบบรับสมัครจะถูกปิดในทันที

ช่วงราคาพิเศษ Early Bird Rate ระหว่างวันที่ 15 ถึง 31 สิงหาคม 2563

2,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับสมัคร) ไตรกีฬา ประเภทเดี่ยว (Standard)
4,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับสมัคร) ไตรกีฬา ประเภททีม (Standard)
2,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับสมัคร) ทวิกีฬา ประเภทเดี่ยว (Standard)
3,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับสมัคร) ทวิกีฬา ประเภททีม (Standard)
2,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับสมัคร) ไตรกีฬา ประเภทเดี่ยว (Sprint)


ช่วงราคาปกติ Regular Rate
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 15 กันยายน 2563 เวลา 22.00 น. ของประเทศไทย

2,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับสมัคร) ไตรกีฬา ประเภทเดี่ยว (Standard)
4,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับสมัคร) ไตรกีฬา ประเภททีม (Standard)
2,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับสมัคร) ทวิกีฬา ประเภทเดี่ยว (Standard)
3,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับสมัคร) ทวิกีฬา ประเภททีม (Standard)
2,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับสมัคร) ไตรกีฬา ประเภทเดี่ยว (Sprint)

หมายเหตุ: หลังจากการลงทะเบียนสมัครสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดต่างๆได้

การเข้าแข่งขัน หมวกว่ายน้ำสิ่งที่ได้รับพร้อมสมัคร
การเข้าแข่งขัน
หมวกว่ายน้ำ

เหรียญที่ระลึก เสื้อยืดผู้จบการแข่งขัน Finisher
เหรียญที่ระลึก
เสื้อยืดผู้จบการแข่งขัน Finisher

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะ
ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะ

การลงทะเบียน

รับเบอร์และอุปกรณ์การแข่งขันไตรกีฬา


แสดงบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง รับเบอร์ และอุปกรณ์แข่งขัน ด้วยตัวท่านเอง (ไม่สามารถให้ผู้อื่นรับแทนได้)


สถานที่:
โรงแรมไนยางบีชรีสอร์ท
หาดไนยาง ภูเก็ต


วันศุกร์ที่
23 ตุลาคม 2563
เวลา 13.00-20.00 น.

กำหนดการ

23 ตุลาคม 2563
Friday, 23 October 2020

 • 13.00-20.00 เปิดรายงานตัวนักกีฬา
  Race Registration
 • 16.00-20.00 เปิดให้นักกีฬานำจักรยานเข้าฝากในลานจอด
  Transition area open for bicycle deposit
 • 17.00 ชี้แจงกติกาและรายละเอียดการแข่งขัน
  Race Briefing
 • 20.00 ปิดลานจอดจักรยาน
  Transition Closed
 • 13.00-19.00 บริการตรวจเช็คจักรยาน
  Bike Service


24 ตุลาคม 2563
Saturday, 24 October 2020

 • 05.30-06.30 เปิดลานจอดจักรยาน / นักกีฬาเขียนหมายเลขก่อนเข้าลานจอด
  Transition Open / Body Mark
 • 05.30-06.30 บริการตรวจเช็ค จักรยาน
  Bike Service
 • 06.30 ปิดจุดจอดจักรยาน / นักกีฬาเตรียมตัวบริเวณจุดปล่อยตัว
  Transition Closed / Athletes in Start area
 • 06.45 ประธานกล่าวต้อนรับนักกีฬาและเปิดการแข่งขัน
  Race Opening Speech
 • 07.00 ปล่อยตัวนักกีฬาตามลำดับการแข่งขัน
  Race Start
 • 11.00 มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่น
  Trophy Ceremonies
 • 12.00 ปิดการแข่งขัน
  Race Closed

เสื้อยืดผู้จบการแข่งขัน Finisher

Finisher shirt - Front
Finisher shirt - Back
ขนาดเสื้อ Finisher (สำหรับผู้จบการแข่งขัน)
ขนาดเสื้อ Finisher (สำหรับผู้จบการแข่งขัน)