การแข่งขันไตรกีฬา Triathlon และทวิกีฬา Duathlon

ANDAMAN TRIATHLON
2021

ตื่นเถิดชาวไตร…อย่าให้สิ่งใดมาเปลี่ยนวิถีแห่งเรา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันไตรกีฬาระยะสปริ้น ระยะมาตรฐาน และทวิกีฬาระยะมาตรฐาน ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม บนเส้นทางธรรมชาติและชายหาดที่สวยงามกว่าที่ท่านเคยแวะเวียนมาเยือนครั้งไหนๆ

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่ไม่อาจสิ้นสุดหรือคลี่คลายลงภายในปี 2564 อีกทั้งการจัดกิจกรรมรวมอยู่ภายในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามประกาศของภาครัฐ ฉะนั้น คณะผู้จัดฯ จึงจำขอประกาศเลื่อนการแข่งขันโดยยังไม่มีกำหนด

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ และหวังว่าท่านจะยังคงสนับสนุนการจัดงานประจำปี 2565 ต่อไป

Triathlon ไตรกีฬา

ไตรกีฬา

ว่ายน้ำ 1500 เมตร / จักรยาน 35 กม. / วิ่ง 10 กม.
ว่ายน้ำ 750 เมตร / จักรยาน 20 กม. / วิ่ง 5 กม.

Duathlon ทวิกีฬา

ทวิกีฬา

วิ่ง 5 กม. / จักรยาน 35 กม. / วิ่ง 10 กม.

ค่าสมัคร

รายละเอียดและกำหนดการ

Andaman Triathlon การแข่งขันไตรกีฬา Triathlon และทวิกีฬา Duathlon ภูเก็ต

ไตรกีฬาและทวิกีฬา
แบบเดี่ยวและทีม

ประเภทการแข่งขัน:
ไตรกีฬา (ระยะสแตนดาร์ด, ทีมสแตนดาร์ด และระยะสปริ้น)
ทวิกีฬา (ระยะสแตนดาร์ด และทีมสแตนดาร์ด)

รูปแบบสนามแข่งขัน:
ว่ายน้ำ/จักรยาน/วิ่ง, วิ่ง/จักรยาน/วิ่ง

จำนวนผู้สมัคร:
ไม่เกิน 600 ท่าน (ทั้งประเภทเดี่ยวและทีม)

ถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึก:
3 รางวัลตามประเภทกีฬาและแบ่งตามกลุ่มอายุ
(ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2)

ผู้แข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึกและเสื้อ (Finisher) ทุกท่าน

ผู้ให้การสนับสนุน

อย่างเป็นทางการ
จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

ที่ว่าการอำเภอถลาง

ที่ว่าการอำเภอถลาง

Andaman Triathlon

Andaman Triathlon

Peloton Bike Fit

Peloton Bike Fit

Vertica Pool Villa

Vertica Pool Villa

ZeroD

ZEROD

Naiyang Beach Resort & Spat

Naiyang Beach Resort & Spa

ผู้ร่วมสนับสนุน
Suzuki Phuket

SU. Suzuki Phuket

Inus

Inus

Bike Zone

Bike Zone

Wyndham La Vita Phuket

Wyndham La Vita Phuket

Botanica Luxury Villas

Botanica Luxury Villas

Phuket Smart Police

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ Sirinat National Park (Nai Yang)

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

องค์การส่วนบริหารตำบลสาคู

องค์การส่วนบริหารตำบลสาคู

 กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

การกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 Airports of Thailand

Airports of Thailand

การกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย